Gode relasjoner

At barn og foreldre blir møtt på en ordentlig måte er viktig for oss. Det innebærer at barn og foreldre opplever det positivt å komme i vår barnehage, hvor de møter et personlig og engasjert personal. Vi ønsker å skape gode relasjoner mellom foreldre og barnehagen. Vi ønsker i den daglige kontakten med foreldre å kunne gi og motta den informasjonen som er grunnleggende.

  • Foreldremøte arrangeres to ganger årlig, et om høsten og et til våren.
  • To ganger i året, høst og vår, vil alle foreldrene få tilbud om samtale.
  • Brukerundersøkelse en gang i året som blir brukt som et verktøy for personalet gjennom hele året.

 

Personvern og cookies