Miljøfyrtårn

I Espira Østrem tar vi miljøet på alvor og arbeider for å skape gode holdninger både hos barn og voksne. Vi har vært miljøsertifisert siden 25. mai 2009.

I barnehagen blir en viktig del av det å være miljøfyrtårn å legge grunnlag for miljøbevissthet og miljøansvar både hos barna og medarbeiderne. Arbeidet med miljøvern vil vi gjøre på en slik måte at barna kan delta. Vi vil at barna får utviklet kunnskaper, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, og ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Miljøsertifikatet viser at vi oppfyller miljøkrav, bla. annet i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, utslipp luft/vann. Bedrifter må gjennom en miljøanalyse og oppfylle definerte bransjekrav for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Espira Østrem oppfordrer alle foresatte til å følge barnehagens miljøtiltak. Gode tips og råd kan man få b.la. på følgende nettsider:
http://www.gronnhverdag.no/
http://godstart.imaker.no/barnehage/

 

Personvern og cookies