Barnegrupper

Barnehagens organisering

Espira Østrem har et variert tilbud i forhold tilavdelingene. Vi har en 0-2 års avdeling, tre 0-5 årsavdelinger, og en førskoleavdeling: Skolespirene.

Samarbeid på tvers av avdelingene

Vi har stort fokus på samarbeid på tvers avavdelingene i det daglige, dette for å:

 Knytte bånd på tvers

Være sammen med jevnaldrende i større grupper der de får utfordringer rettet spesifikt motderes aldersgruppe.

Skolespireavdeling. I Espira Østrem har vi vår egen skolespireavdeling. Vi ønskerat barna skal få oppleve en fantastisk avslutning på barnehagetiden, og få de besteforutsetninger for videre læring. Det er viktig å påpeke at det ikke er en «skoleavdeling» med stort fokus på lesing og skriving. Barna skal få være barnehagebarn,der leken står i sentrum. Vi fokuserer på å gi dem små smakebiter, slik at de blir godtrustet til å gå inn i skolens kultur.

 Vi har følgende faste rutiner: 

Minispirene: aldersinndelte grupper for de allerminste, 0-2 år.
Aktivitetsgrupper: for de barna som er 2 år og oppover. Barna rullerer på varierte grupper.
Musikksamling: annen hver fredag, sang- og musikk samling.
Alle avdelinger er tilrettelagt for funksjonshemmede. Vi har lagt hovedvekt på sikkerhet, trivsel og miljø både for barna og de ansatte. 

Personvern og cookies