Tiriltunge

På Tiriltunge er det 13 skjønne barn i alderen 0-2 år. Vi legger vekt på å få til gode og faste rutiner for barna, slik at de føler seg trygge i en hverdag som er oversiktlig for dem. Personalet er stabilt og innehar mye erfaring.

Barna kommer innom alle fagområdene i Rammeplanen gjennom ulike temaer i løpet av året, og vi er opptatt av å la barna få utfordringer etter egne interesser og evner. Dette gjøres gjennom styrte og ikke styrte aktiviteter, slik at barna i sine første år legger grunnlaget for livslang læring gjennom lek og ulike aktiviteter.

«Små barn lever livet der de til enhver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap.» (Rammeplanen)

Fra første dag legger vi vekt på å etablere gode relasjoner mellom barn og voksen, og grunnverdier som respekt, toleranse og likeverd ivaretas gjennom bekreftelse og anerkjennelse av barns tanker og handlinger. På Tiriltunge har barn lov til å ha egne meninger, og personalet imøtekommer barnas meninger så godt det lar seg gjøre i en travel hverdag.

«Barn trenger kjærlighet! Masse kjærlighet!
Får de det – så kommer vettet av seg selv.» (Astrid Lindgren)

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Det er de som er eksperter på sine barn, og gjennom godt samarbeid kommer vi fram til det beste for akkurat deres barn. Enten det gjelder utvikling, oppdragelse eller læring.

 

 

Personvern og cookies