Kontaktinfo

Espira Østrem barnehage
Austreiveien 9,  4250 Kopervik
Postboks 1037, 4294 Kopervik

E-post: styrer.ostrem@espira.no
Hovednr.: 52 83 27 70
Styrer:  Cathrine Munthe Strømmen – tlf. 92 27 84 79

Tlf. – avdelingene:
Løvetann – 92 25 86 43
Blåklokke – 92 27 75 42
Røsslyng – 92 27 71 31
Tiriltunge – 92 25 13 87
Skolespira – 92 27 80 10

Tur – 92 26 53 05 / 92 28 37 19 / 92 27 82 48

Kjøkken – 92 28 80 28

Her finner du oss!

Personvern og cookies